Form 3B complete

Akční zaváděcí balíček – Form 3B

• Nádrž na pryskyřici pro Form 3B
 Stavební podložka
• Ruční čistící sada
• Modelová pryskyřice
• Čistící stanice Form Wash
• Vytvrzovací stanice Form Cure
• Aplikace PreForm  na přípravu tisku
• Služba Dental Service Plan
To vše za 189 474 Kč
Form 3B complete